Soorten keuringen 

Informatie

75+ rijbewijs Algemeen
Hierbij gaat het om de keuring waarvoor u altijd een Gezondheidsverklaring moet invullen (te vinden via mijn.cbr.nl).
Hierna ontvangt u formulieren, welke door een keuringsarts ingevuld dienen te worden. Onderdelen van deze keuring zijn: een oogmeting, een bloeddrukmeting en een urinetest of vingerprik voor het bepalen van het bloedsuikergehalte. Daarnaast wordt een mening gevormd over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid via een daarvoor vastgestelde methode. Ik kan het verslag digitaal voor u invullen en direct versturen naar het CBR. 


Aanvullende keuringen
Indien u bij de Gezondheidsverklaring een of meerdere vragen met 'ja' heeft moeten beantwoorden, dan kan het zijn dat u naast de reguliere keuring voor 75+ nog andere hulpformulieren krijgt. 
Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. hart,- vaatziekten, diabetes, visus.  Indien er op een formulier staat 'in te vullen door een arts' kunt u dit formulier gewoon door mij als keuringsarts laten doen.
Indien er staat oogarts, neuroloog of een andere specialist, dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. 

 

Hoe gaat de procedure in zijn werk?
1. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het formulier op de contact pagina, de email of telefonisch
2. Kom naar de afspraak en neem mee:

  • alle formulieren (met de ZD-code erop)
  • uw legitimatie
  • een actuele medicatie lijst
  • een lijst met uw voorgeschiedenis
  • een potje met urine
  • eventueel een recente oogmeting bij uw opticien (bril gaarne meenemen)

3. Tijdens de afspraak bij mij worden nog een aantal aanvullende zaken onderzocht en verstuur ik uw ingevulde formulier(en) digitaal naar het CBR

4. Soms is het nodig dat ik extra navraag doe / informatie inwin bij uw specialist of huisarts. Dit doe ik in uw bijzijn en hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

5. Het CBR beoordeelt de informatie en kijkt of u veilig kunt blijven rijden

 

NB De arts tekent alleen voor de door hem of haar verstrekte informatie en niet voor het al dan niet juist beantwoord zijn van de vragen op de Gezondheidsverklaring.